หมวด :
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี

  1. ทำหน้าที่เป็นห่นวยงานระดับชาติ (National Authority) ตามข้อกำหนดในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention: CWC) ในการประสานงานกับองค์การห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW) และรัฐภาคีอื่นๆ โดยได้รับมอบหมา
  หมวด : [ บทความ ] วันที่ : (20/04/2011)
 • ความหมายของอาวุธเคมี

  อาวุธเคมี หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ หลายสิ่งรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1. สารเคมีพิษ และสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ เว้นแต่กรณีที่มีเจตนาเพื่อความมุ่งประสงค์ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การวิจัย การแพทย์ เภสัชกรรม หรือความมุ่งประสงค์ในทางสันติอื่นๆ ด้านการป้องกันที่เ
  หมวด : [ บทความ ] วันที่ : (20/04/2011)
 • สารกัมมันตภาพรังสี คือ อะไร

  ทั่วโลก กำลังตื่นตระหนกกับเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากเหตุแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิโถมถล่มซ้ำประเทศญี่ปุ่น จนถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงได้ยิน คำว่า "สารกัมมันตภาพรังสี" คงสงสัยกันว่า มันคืออะไร?
  หมวด : [ บทความ ] วันที่ : (11/04/2011)
 • กัมมันตภาพรังสี

  กัมมันตภาพรังสี (อังกฤษ: radioactivity) เกิดจากการเสื่อมสลายโดยตัวเองของนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียร เป็นผลให้ได้อนุภาคอัลฟา อนุภาคเบต้า และรังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากและมีพลังงานสูง ทั้งหมดนี้พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงมาก ในบ
  หมวด : [ บทความ ] วันที่ : (11/04/2011)
1