ม.อ.ร่วมกรมโรงงานอุตสาหกรรม เสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11/04/2011 จำนวนผู้เยี่ยมชม 4547 คน
  • คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.จับมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน และชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดการประชุม ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552

    จากซ้าย นายประสงค์ นรจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายยงยุทธ ทองสุข รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พระครูประโชติ กิจโกศล เจ้าคณะตำบลปริก เจ้าอาวาสวัดหัวถนน อ.สะเดา จ.สงขลา นายอุดมเดช นิ่มนวล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และนายประพันธ์ ศิริคุรุรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนที่ 4 สำนักโรงงานอุตสาหกรรมสาขา 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมด้วยนักวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน โดยมีการนำเสนอหลักคิดของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

    นอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ประกอบด้วย โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่โรงเรียนในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และสนับสนุนโครงการเลี้ยงปลากระชัง แก่กลุ่มรักษ์สงขลา รักษ์คลองอู่ตะเภา ชุมชนบ้านตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา และทีมหัวถนนพัฒนา อ.สะเดา จ.สงขลา กิจกรรมที่จัดทำโดยชุมชนจะได้มีการติดตามความก้าวหน้าและประมวลผลเพื่อเผย แพร่สู่ชุมชนอื่นๆต่อไป เพื่อสานต่อกิจกรรมของชุมชน และให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง และได้บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา

  • รูปภาพ :
    ไม่พบรูปภาพ